ROCCAFORTEDELGRECO.NET

Storia e Cultura

Su gaddhicianisu e fatto a modo meu

l'unico chi crio è solu Diu

a l'u me frunti mi portu nu nèu

Avi tant'anni e mai sindighiu

 e ddha chi passai li primi anni mei

cu spini di spolassi l'i pedi bucai

La vita era peggiu di zengrei

ddhi ghiornati non mi li scordu mai.

 

Pe furtuna chi non disiai l'u pani

non faciva l'u serbu ma l'u patruni

c'era rispettu puru pe l'u cani

E carcunu mi chiamava puru baruni.

 

E quando parrava cu n'u vecchiareddhu

Pe rispettu sentiva prima a iddhu

L'i paroli tagghiavanu comu nu cuteddhu

si imparai car cosa aiu addiri grazi a iddhu.

 

Ora tutti l'u vònnu menteri di parti

Forsi perchi si sentinu cchiu ddritti

si pigghianu comu l'i cani e l'i gatti

pari chi li criaru l'i stessi a tutti.

 

la kiatza la vidiva era sempri china

e na figghiola chi ghiva a l'a funtana

Ora sindighiru tutti a l'a marina

carc'una si senti puru riggitana.

 

Mi veni in menti maru Lekipesci

cu l'u farzolettu si puliva l'i scarpi

c'era l'a fami e c'eranu l'i trusci

E n'a crapiceddha chi levavi mi pasci

 

Si penzu l'a festa di San Giuvanni

ca cchiu di unu nci dassau l'i pinni

finiru l'i stanchizzi e puru l'affanni

di undi passu restaru l'i signi

 

L'i fimmeni l'i guardavi di luntanu

Eri di ddha e non sapivi mancu l'u nomu

Si dimenticaru di maru Bischianu

o di Buffo quando aviva l'u tabacchinu.

 

Si vidivi na fimmena paravi l'ntinni

quando a l'i ruvetti stendivanu l'i panni

ora pe nnenti nci vidi l'i minni.

Pari che passaru cchiù di mill'anni

 

Attilio Nucera

Copyright © 2018. All Rights Reserved.